Svelvik kommune

Optur har inngått et samarbeid med Svelvik kommune – om å etablere en årbok etter samme mønster som «Årbok for Hurum». Optur skal ha redaktørrollen, samt stå for layout og produksjon. Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter for de ulike historielagene i Svelvik kommune: Berger Museumsforening, Svelvik Museumsforening, Den Gode Hensigt Maritim gruppe, samt Nesbygda vel. Første utgivelse kommer 15. november.